ابتدا کامپیوتر خود را خاموش کنید و سپس فلش یا مموری خود را به یکی از پورت های USB های خالی متصل کنید .کامپیوتر خود را روشن کنید و قبل از اینکه کامل بوت شود پشت سر هم کلید F8 بر رویه صفحه کلید خود را فشار دهید .

گزینه ی Safe Mode With Command Prompt را اینتخاب کنید و بگذارید تا ویندوز بوت شود .
بعد از بوت شدن ویندوز این دستور را در cmd تایپ کنید و اینتر را بزنید C:\Windows\System32>X
نکته : به جای X اسم درایو فلش یا مموری خود را انتخاب کنید .
سپس این دستور را تایپ کنید و اینتر را بزنید X:\>Format X
اگر N\Y آمد ، Y را انتخاب کنید و اینتر را بزنید
نکته : به جای X اسم درایو فلش یا مموری خود را انتخاب کنید با این روش فلش شما در Safe Mode به صورت Low Level فرمت می شود و Write Protection از روی آن برداشته می شود